Dostępność jest dla Ciebie ważna?

Uważasz, że każdy człowiek ma prawo korzystać z dóbr i usług na tych samych prawach? Dobrze trafiłaś! Dobrze trafiłeś!

Fundacja TUS uzyskała statut organizacji certyfikującej!

Więcej o tym, czym jest ceryfikacja, w zakładce Certyfikacja.

Nasze usługi

Szkolenia

Posiadamy fachową wiedzę - jak projektować dostępnie. Szkolimy audytorów. Uczymy projektować dla wszystkich.

Audyty dostępności

Sprawdź swoją placówkę. Profesjonalni audytorzy przeprowadzą kontrolę i sporządzą dla ciebie szczegółowy raport.

Certyfikacja

Przeprowadzimy cię przez procedury w trzech etapach: od weryfikacji wymagań, poprzez sformułowanie zaleceń do wydania certyfikatu dostępności.

Remonty

Chcesz zapewnić dostęp do swojej placówki/instytucji wszystkim klientom i klientkom? Chętnie wesprzemy Ciebie w tych działaniach

Opinie Klientów

Fundacja TUS na nasze zlecenie przeprowadziła audyty dostępności architektonicznej oraz  informacyjno- komunikacyjnej. Odbyły się one w lutym 2021 roku w naszych placówkach w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Audytorki wykazały się obszerną wiedzą na temat osób ze szczególnymi potrzebami. Z dużym zaangażowaniem wykonywały swoje czynności.
Ewa Skrbeńska p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Fundacja TUS we wrześniu 2021 roku przeprowadziła audyt dostępności architektonicznej z elementami dostępności komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w siedzibie Domu Spotkań z Historią. Audytorzy i audytorki reprezentujące Fundację i zaangażowane w realizację zlecenia wykazały się nie tylko ogromną wiedzą z obszaru audytu, ale także znajomością realiów funkcjonowania naszej siedziby.
Kierowniczka Administracji Domu Spotkań z Historią, Anna Markiewicz-Piątkowska
Fundacja TUS w 2021 r. roku zrealizowała usługę audytu dostępności architektonicznej z elementami dostępności komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami na zlecenie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty — Śródmieście m.st. Warszawy mającego siedzibę w Warszawie, przy ul. Smolnej 10 A. Usługa została wykonana należycie. Audytorzy i audytorki reprezentujące Fundację i zaangażowane w realizację zlecenia wykazały się nie tylko ogromną wiedzą z obszaru audytu, ale także znajomością realiów funkcjonowania naszych placówek.
Dyrektor Dobrochna Bober