Zbliżenie - poziomica elektroniczna leży na lekko zaśnieżonym chodniku.

Muzeum Piłsudskiego – audyt u marszałka

Badanie dostępności zajmujemy się od 2008 roku. Mamy za sobą kilkanaście tysięcy audytów. Audytujemy różne przestrzenie: od małych punktów usługowych, poprzez oddziały NFZ, siedziby urzędów gmin i miast, centra handlowe, aż po stadiony – w ramach współpracy z UEFA podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Najczęściej jest to audyt dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Celem audytu jest zgromadzenie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz zastosowane ułatwienia dostępu. Podczas audytu badana jest między innymi: komunikacja zewnętrzna, rodzaj wejścia, komunikacja wewnętrzna pionowa i pozioma, dostępność pomieszczeń obsługi klienta, toalety dedykowane dla osób z niepełnosprawnością.

Ciąg schodów - przed nim pola uwagi, pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastem koloru i faktury, na górze widoczne bardzo duże oznaczenie poziomu +1 - biała czcionka na czarnym tle.
Schody w Muzeum

Ale nie tylko perspektywa klienta – użytkownika z zewnątrz interesuje nas podczas audytu.  W ramach audytu sprawdzane są też kwestie związane z zatrudnieniem. Badane są przestrzenie pracownicze, w tym zastosowane w nich rozwiązania techniczne, a także wiedza pracowników i pracowniczek dotycząca kwestii niepełnosprawności i wspólnej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Zbliżenie na kolorową tyflomapę.
Tyflomapa wystawy

Kluczowa jest współpraca z instytucją zlecającą audyt. Przykładem harmonijnej i celowej współpracy był audyt w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przed jego rozpoczęciem wspólnie ustaliliśmy zakres i charakter audytu. Po jego przeprowadzeniu przedstawiliśmy raport z audytu, zawierający opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian. My mieliśmy satysfakcję, a Muzeum pomocny materiał, jak czytamy w otrzymanych referencjach: Ten świetnie przygotowany materiał stanowi dla nas teraz katalog najpilniejszych i też długoterminowych zadań dla Muzeum w obszarze dostępności, oraz wiarygodny materiał, który ułatwi nam starania o środki finansowe na działania dostępnościowe. Mamy poczucie, że dla Muzeum Piłsudskiego ważne są prawa osób z niepełnosprawnością. Cieszymy się, że nas rekomendują (rekomendacje otwierają się w nowym oknie).