Miejsce parkingowe oznaczone pionowo jako dedykowane osobom z niepełnosprawnością – ma zarówno niebieska tabliczkę z literą P i biała tabliczkę z symbolem osoby na wózku. Samo miejsce ma wymiary zwykłego miejsca, wyłożone jest kostką biologicznie czynną. Sąsiadujące ze sobą miejsca oddziela namalowana żółtą farbą linia. W tle park.

Parkowanie w Zagrzebiu. Z pamiętnika audytorki.

Nasza audytorka zapuściła się na Bałkany. W Zagrzebiu  napotkała miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Jak pisze, miejsca są standardowej wielkości z żółtym symbolem wózkowicza. Pionowe oznaczenie super – wyraźnie informuje co wydarzy się z autem kogoś, kto zaparkuje bez stosownych uprawnień.

Miejsca parkingowe równoległe wzdłuż chodnika w paśmie ulicy. Najbliższe osobie robiącej zdjęcie miejsce parkingowe dedykowane jest osobom z niepełnosprawnością – na latarni przed miejscem zarówno niebieska tabliczka ze znakiem P i informacją o tym, że jest jedno takie miejsce, jak i biała tabliczka z piktogramem osoby na wózku. Samo miejsce nie różni się ani nawierzchnią ani rozmiarem od otaczających je miejsc.
Miejsce parkingowe równoległe.

Ale napotkała też miejsca dziwne, na czymś co u nas nazywa się powierzchnią czynną biologiczne. Po takim miejscu trudno poruszać się na wózku, o kulach czy balkoniku.

Miejsce parkingowe oznaczone pionowo jako dedykowane osobom z niepełnosprawnością – ma zarówno niebieska tabliczkę z literą P i biała tabliczkę z symbolem osoby na wózku. Samo miejsce ma wymiary zwykłego miejsca, wyłożone jest kostką biologicznie czynną. Sąsiadujące ze sobą miejsca oddziela namalowana żółtą farbą linia. W tle park.
Miejsce parkingowe prostopadłe.

Dodaj komentarz