widoczny kawałek planu tyflograficznego, nam im logo Kibi - dwoje dzieci zwróconych do siebie - widoczne są od pasa w górę. Po prawej stronie chłopiec w czerwonej bluzce z długim rękawem, jasna twarz, krótkie nastroszone czarne włosy, w lewej podniesionej do góry ręce czarno oprawiona książka. Po lewej stronie dziewczynka w fioletowej bluzce z długim rękawem, ciemna twarz, długie czarne włosy zebrane w 4 kucyki, w podniesionej do góry prawej ręce myszka do komputera, całość na żółtym przekroju kuli imitującej kulę ziemską. Pod dziećmi, na tle kulo czarny napis Kibi. Poniżej napis Kinder bibliothek czarnymi literami i w alfabecie Braille'a.

Plan tyflograficzny w bibliotece w Hamburgu

W Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest zapis, który zobowiązuje instytucje publiczne do zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Jednym z elementów takiej informacji jest plan tyflograficzny.  Zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych, „plany powinny być umieszczane wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego i powinny odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz najistotniejsze jej elementy. Na planie powinno się łączyć oznaczenia dotykowe dla niewidomych i oznaczenia drukowane dostosowane do możliwości wzrokowych osób słabowidzących (Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących zalecenia i przepisy. PZN 2016. https://pzn.org.pl/osoby-niewidome-i-slabowidzace-w-przestrzeni-publicznej-zalecenia-przepisy-dobre-praktyki/).

W Centralnej Bibliotece w Hamburgu, kwestię zaprezentowania planów  tyflograficznych dla wielu kondygnacji, rozwiązano  dość ciekawie. Na parterze – głównym poziomie biblioteki, postawiono rodzaj bębna z planami dla wielu kondygnacji.

A na każdym piętrze, umieszczono plan dla konkretnej kondygnacji.

Pożyteczne to rozwiązanie i mające też element zabawy. Poza tym, plany tyflograficzne mogą też służyć innym użytkownikom, nie tylko osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Dodaj komentarz