Widok na skocznie narciarską. Jet widoczna z boku, otacza ja las. Skocznia i jej otoczenie toną w cieniu. W oddali widać słoneczny blask na stoczu.

Skocznia. Z pamiętnika audytorki.

Z naszych doświadczeń wynika, że od braku dostępności gorsza jest pseudodostępność. Głównie dla tego, że daje pozorne rozwiązania i wprowadza w błąd.

Na zdjęciu widzicie wejście do budynku wielorodzinnego i schody, przy których zamontowano płytę udającą podjazd.

Klatka schodowa w bloku. Na półpiętrze widoczne srebrne skrzynki na listy. Schodom po prawej stronie towarzyszy pochwyt a po lewej złożona pochylnia. Pochylnia ułożona jest wzdłuż ściany na całej długości stopni i przed nimi.
Złożona pseudopochylnia.

Po rozłożeniu, ten pseudo podjazd blokuje całą szerokość schodów. Co więcej jest pod takim kontem, że wjazd i zjazd z jego użyciem grozi wywrotką i poważnym uszkodzeniem ciała. Tego typu rozwiązania są groźne tak dla osób poruszających się na wózkach i dla osób z wózkami dziecięcymi. A osoby o kulach pewnie nie wdrapią po tej niby platformie. To rozwiązanie przypomina bardziej skocznie niż pochylnię.

Ta sama klatka schodowa. Pochylnia jest tym razem rozłożona, Jest to gruba, czarna blacha, z odbojnikami wzdłuż całej długości po obu stronach. Pochylnia jest koloru czarnego, wzdłuż jej biegu na nawierzchni zaznaczono przerywaną, żółtą linią dwie proste. Całość jest bardzo stroma i zajmuje cała szerokość użytkową schodów. Przed schodami, koło pochylni stoi niebieski plecaczek.
Rozłożona pseudopochylnia.

Lepiej taki pseudopozjazd zdemontować.

Dodaj komentarz