Audyty dostępności

Chcesz wiedzieć na ile Twoja siedziba i procedyry zatrudniania są zgodne z projektowaniem uniwersalnym i wymogami krajowymi i unijnymi?

Skontaktuj się z nam! Zaplanujemy usługę zgodną z Twoimi potrzebami!

Nasz profesjonalny zespół audytowy przeprowadzi audyt dostępności dla osób z róźnymi rodzajami niepełnosprawności, a także sporządzi raport zawierający rekomendcje zmian. Jesteśmy praktykami i potrafimy doradzić, jak wprowadzić zmiany w największym możliwym stopniu przy możliwie niewielkich nakładach.

Możliwe usługi z obszaru audytów:

- audyt dostępności architektoniczno - funkcjonalnej

- certyfikat dostępności

- audyt projektów architektonicznych

- projekty architektoniczne

- audyty związane z zatrudnianiem


AUDYT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNO - FUNKCJONALNEJ

Celem audytu jest zgromadzenie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Podczas audytu badana jest między innymi: komunikacja zewnętrzna, rodzaj wejścia, komunikacja wewnętrzna z oceną sposobu rozmieszczenia umeblowania, dostępność wydzielonych pomieszczeń obsługi klienta, toalety dedykowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, inne elementy mające wpływ na dostępność placówki ujęte w ankiecie audytorskiej.

Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian.


CERTYFIKAT DOSTĘPNOŚCI

Wydanie certyfikatu dostępności jest naturalnym zakończeniem procesu audytu i jest jasną informacją dla użytkowników i zarządcy obiektu. Certyfikat wystawiany jest obiektom spełniającym kryteria dostępności metodologii Niepełnosprawnik określone na stronie www.niepelnosprawnik.pl. Zawiera piktogramy opisujące poziom dostępności i informacje dla jakich grup osób z niepełnosprawnościami obiekt jest dostępny.


AUDYT PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH

Audyty projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych pozwalają na wstępną ocenę dostępności przyszłej inwestycji dla osób z niepełnosprawnościami. Raporty zawierają opis miejsc problematycznych i rekomendacje do projektów pozostałych etapów. Kluczowe kwestie to m. in.: parametry pieszych ciągów komunikacyjnych do budynku, lokalizacja i wymiary miejsc postojowych dla osób z niesprawnościami, wejście do budynku, aranżacja holu wejściowego, lokalizacja, rodzaj i parametry elementów komunikacji pionowej i poziomej, lokalizacja i podstawowe parametry toalet dla osób z niesprawnościami. W/w kwestie dla projektów budowlanych i wykonawczych są znacznie poszerzone i uszczegółowione - w tym o właściwości poszczególnych materiałów wykończeniowych.

Poza tym na życzenie Zamawiającego badane są poszczególne pomieszczenia i procedury obsługi osób z niesprawnościami.


PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

Proponujemy konkretne rozwiązania techniczne problemów związanych z dostępnością, które zostały określone na podstawie analizy projektów lub audytu dostępności.

W zależności od sytuacji mogą być projekty: architektoniczne koncepcyjne pokazujące optymalne rozwiązania techniczne, architektoniczne budowlane i wykonawcze umożliwiające uzyskanie odpowiednich zezwoleń oraz budowę elementów zwiększających dostępność terenów i budynków.

Oferujemy nadzór autorski nad pracami budowlanymi wykonywanymi na podstawie naszych projektów budowlanych i wykonawczych.


AUDYTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM

W ramach audytu sprawdzane są: przestrzeń pracownicza, w tym zastosowane w niej rozwiązania techniczne, wiedza z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością przez dział HR i dział księgowy, postawy i wiedza pracowników i pracowniczek dotyczące problematyki niepełnosprawności.

Raport z audytu zawiera opis obecnej sytuacji i rekomendacje zmian w przestrzeni pracowniczej i zarzadzaniu zasobami ludzkimi.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję