O nas

Od prawie 30 lat działamy na rzecz niezależności osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy pewni, że tylko doświadczając różnych rodzajów niepełnosprawności można nabyć empatii pozwalającej na zrozumienie sytuacji osób starszych, rodziców z dziećmi czy osób niepełnosprawnych.

W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliśmy projekt Bliżej dostępności w ramach, którego przeszkoliliśmy 1500 urzędników i urzędniczek z tego zakresu. Projekt Bliżej dostępności współfinansowany przez Unię Europejską zrealizowaliśmy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną FADO i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.

Za nami kilka tysięcy audytów i kilkaset raportów z rekomendacjami dotyczącymi rozwiązań pozwalających zwiększać dostępność (w tym dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku).

Nasz przedstawiciel jest Członkiem Rady Dostępności (przy Ministerstwie Rozwoju), której zadaniem jest min.  opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych oraz ich implementacji, w tym w szczególności Ustawy o dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami.

Artykuł 9 Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnością odnosi się bezpośrednio do zagadnienia dostępności i głosi:

„Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia im, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.”

Centrum dostępności ma pozwolić zrozumieć wyzwania stojące przed różnymi grupami społecznymi, ale także dostarczyć wiedzy i narzędzi pozwalających na realizacje zasady równego dostępu.

Jesteśmy bo wierzymy, że dostępność może stać się faktem!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję