Poradniki

 


Ustawa o zapenieniu dostępności - poradniki i interpretacje

Plan działania na rzecz poprawy dostępności na przykładzie MFiPR - Przykładowy plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności - Formularz raportu zgodnego z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewnienia dostępności przez każdy podmiot publiczny. 

Jak wypełnić formularz raportu o zapenianiu dostępości? - Krótki filmik instruktażowy jak wypełnić raport oraz inne podstawowe informacje na temat sposobu raportowania o stanie zapewnienia dostępności.  

Niezbędnik koordynatora - Jest to swego rodzaju "mapa drogowa" dostępności, zawierająca odesłania do innych, bardziej szczegółowych źródeł wiedzy w tym zakresie.  

Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności? - Poradnik przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną FADO na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Praktyczny poradnik dla urzędów i instytucji, które zostały wymienione w Ustawie mający na celu wsparcie ich w implementacji prawa.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zestaw najczęściej zadawanych pytań dotyczacych stosowania przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z odpowiedziami na nie.

Film - Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami? - Film prezentuje podstawowe informacje o dostepności, ustawie o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i o koordynatorach dostępności. 

Webinairium - O zapisach ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Nagranie webinarium, dotyczące zapisów Ustwy z dnia 19 lipca 2019 r. o zpewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście projektowania uniwersalnego. Zapis webinarium zrealizowano w ramach projektu "Warszawa ma standardy!" finansowanego przez m.st. Warszawa. 

Webinairium - Dostęp minimalny architektoniczny a Standardy dostępności dla m.st. Warszawy - Nagranie - Dostęp minimalny architektoniczny (art.6 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) a Standardy dostępności dla m. st. Warszawy. Zapis webinarium zrealizowano w ramach projektu Warszawa ma Standardy finansowanego przez m. st. Warszawa.

Ustawy o dostępności przetłumaczone na Polski Język Migowy Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) przez Polski Związek Głuchych.Dostępność a fundusze z Unii Europejskiej

Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 - Załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Standard dostępności szpitali - Załącznik do ogłoszenia grantowego dla szpitali w ramach programu Dostępność Plus.

Jak pisać o funduszach europejskich - Publikacja jest zbiorem porad, które dotyczą pisania o Funduszach Europejskich. Znajdziesz w niej informacje na temat skutecznej komunikacji i sposobach dotarcia do odbiorcy. 

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich - Poradnik efektywnego pisania - Poradnik daje wskazówki w jaki sposób można uprościć teksty, które powstają na potrzeby konkursów na dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich. 

 Ewakuacja osób z niepełnospranwością - materiały przygotowane przez Fundajcę Polska bez Barier

Wózek ewakuacyjny (ewakuacja osoby na wózku) - krótki film pokazujący jak korzystać z wózka ewakuacyjnego Escape Mobility Company.

►Wózek Ewakuacyjny (ewakuacja osoby chodzącej) - krótki film pokazujący jak korzystać z wózka ewakuacyjnego Escape Mobility Company.

Mata Ewakuacyjna (ewakuacja osoby leżącej) - krótki film pokazujący jak korzystać z maty ewakuacyjnej Escape Mobility Company.

Materac ewakuacyjny (ewakuacja osoby chodzącej) - krótki film pokazujący jak korzystać z materaca ewakuacyjnego Escape Mobility Company.

 

Ewakuacja - bezpieczeństwo - krótki film prezentujacy zasady bezpieczeństwa i ewakuacji. Film wykonany z funduszy UE w ramach projektu "Bliżej dostępności" w partnerstwie przez Fundację TUS, Spółdzielnię Socjalną FADO oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 Dostępność architektoniczna

►Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania - Wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. Kompendium wiedzy o dostępności budynków dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

►Włącznik - Publikacja przygotowana przez Integrację i Skanska. Poradnik projektowania dostępnego – od tworzenia przyjaznych przestrzeni wspólnych, po szczegółowe parametry przy projektowaniu dla różnych grup użytkowników, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Plany zagospodarownia a projektowanie uniwersalne - Krystyna Solarek Politechnika Warszawska. Trzy wymiary integracji w planowaniu dostępnych miast. Przykłady jak tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z projektowaniem uniwersalnym.

Krótki film o schodołazie - Aby zrozumieć, dlaczego schodołaz nie jest dobrym rozwiazaniem wystarczy obejrzeć którki film.

Wyroki sądowe wskazujące, że schodołaz nie jest dobrym rozwiazaniem:

 Dostępność cyfrowa

Lista Kontrolna dostępności cyfrowej - Zachęcamy do korzystania. Gdyby ktoś miał uwagi, to można wysyłać je na adres dostepnosc.cyfrowa@mc.gov.pl

Standardy dostępności stron WCAG 2.0

Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) - Dokument określający, w jaki sposób uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych. Tłuamczenie przygotowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

4 zasady dostępności - Standardy WCAG 2.0 w opracowaniu Fudnacji Widzialni.

WCAG 2.0. Podręcznik dobrych praktyk - Podręcznik ze zbiorem dobrych praktyk tworzenia stron WWW autorstwa Artura Marcinkowskiego i Przemysława Marcinkowskiego.

►Publikacja Mapa Dostępności - Poradnik tworzenia dostępnego serwisu internetowego zgodnego z WCAG 2.0 przygotowany przez Fundację Widzialni.

Kuźnia Dostępnych Stron - Serwis internetowy. Zbiór publikacji, instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Poradnik dla redaktorów stron www - Chodź opisz nasz świat - poradnik dla redaktorów stron www.... Poradnik zawierający wyjaśnienia dla wszystkich, którzy umieszczają informacje na stronach internetowych i chcieliby, by te informacje były dostępne dla wszystkich użytkowników. 

Dostępne dokumenty cyfrowe - Ściągawka do poprawy dostępności cyfrowych dokumentów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat) oraz proste narzędzia do oceny i techniki, które pomogą Ci zidentyfikować pewne powszechne problemy z dostępnością stron internetowych.

Standardy dostępności stron WCAG 2.1

Jak spełnić WCAG (Krótki przewodnik) - Konfigurowalny przewodnik po wymaganiach i technikach Wytycznych dostępności treści internetowych przygotowany przez LepszyWeb.pl.

Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1 - Podręcznik przygotowany przez Fundację Widzialni. Dokument zawiera wskazówki dotyczące eksploracji ocenianej strony internetowej, wyboru reprezentatywnych podstron i sposób opracowania raportu końcowego wyników oceny.

Polskie tłumaczenie WCAG 2.1 - Polskie tłumaczenie WCAG 2.1 przygotowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Walidatory pozwalające ocenić podstawową dostępność strony:

Walidator Utilitia walidator przygotowany przez Fudnacj Instytut Rozwoju Regionalnego.

Walidator Wave anglojęzyczny walidator przygotowany przez Pope Tech.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności - Przepisy dotyczące warunków technicznych publikacji oraz struktury dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności".

Generator dostępności strony internetowej - elektoniczny generator deklaracji dostępności strony internetowej opracowany przez Pracownię Dostepności Cyfrowej.

Rejestracja i podstawowa konfiguracja Zoom - Informacje na temat rejestracji i konfiguracji platfomy zoom m.in. pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jak wygodnie korzystać z Zoom - Przydatne informacje dla osób niewidomych korzystajacych z platformy zoom.

Dostępność cyfrowa - Poradnik "Dostępność cyfrowa", wydany przez Spółdzielnię Socjąlną Fado.

Informacje na temat korzystania z czytnika ekranu NVDA - Przystępne informacje na temat korzystania z czytnika ekranu NVDA i jego testowania. 

 Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? - Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu. Publikacja przygotowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Słabosłyszący w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności - Materiał został opracowany przez ekspertów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących na podstawie „GUIDELINES for accessibility. Creating a barrierfree Europe for all hard of hearing citizens”, opublikowanego przez EuropeanFederation of Hard of Hearing People.

Tu możesz - Baza miejsc i wydarzeń z dostępną pętlą indukcyjną. Przygotowana przez Fundację Kultury bez Barier. Baza dla osób korzystających z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych.

"Prosto i kropka"  - Kampania realizowana przez Portal Funduszy Unijnych wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz Pracownią Prostej Polszczyzny z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kampania edukacyjna dla urzędników. Jej celem jest ułatwienie dostępu do Funduszy Europejskich poprzez uproszczenie komunikatów o nich. Dzięki obejrzeniu filmów dowiesz się jak pisać proste pismo i e-mail, proste ogłoszenie czy informację na stronę internetową.

Zasady prostego języka - Prosty język to styl pisania tekstów urzędowych i firmowych, które mają trafić do masowego odbiorcy. Taki sposób pisania zalecają na całym świecie eksperci i zwolennicy idei upraszczania komunikacji publicznej. Poradnik przygotowany przez serwis służby cywilnej.

Narzędzia do analizy i mierzenia zrozumiałosci polskich tekstów:

  • Jasnospis - narzędzie do mierzenia zrozumiałości polskich tekstów. Ten program komputerowy pomaga ocenić, czy tekst jest trudny pod względem językowym. Poziom trudności jest mierzony w skali 1-7. Program opracowali, w wersji podstawowej i zaawansowanej, naukowcy z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

  • Logios - to aplikacja do analizy języka. Narzędzie bada około 30 cech stylu języka. Cztery supermiary, które wykorzystuje do tego, by zmierzyć przystępność tekstu, to PLI, FOG, MGŁA i DART. 

 Sprzęt

Kilka słów o wózkach.

Wideotłumacz języka migowego

Tłumacz Migam

Pętla indukcyjna - podstawowe informacje

Jak pętla indukcyjna zmienia dzwięk słyszany przez osobę korzystajacą z apartów słuchowych

Dzwięk słyszany przez osobę słabosłyszącą bez urządzeń pomocniczych oraz ten sam dźwięk słyszany przy zastosowaniu aparatów słychowych oraz pętli indukcyjnej - nagrania znajdują się na dole strony w sekcji "Nagrania obrazujące ubytki słuchu".

Jak słyszy osoba słabosłysząca z pętlą indukcyjną - reportaż “Pętle indukcyjne - ułatwiające słyszenie”.

 Pozostałe publikacje

Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Polityka dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Program Dostępność Plus dostępność dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami

Przwodnik - Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei

Wyszukiwarka gabinetów przystosowanych dla pacjentek z niepełnosprawnościami

Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych

Dostosowanie instytucji i usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, problemami zdrowia psychicznego

Dostępność szansą dla biznesu - przewodnik dla firm

Niezbęnik urzędu dostępnego - część 1

Niezbęnik urzędu dostępnego - część 2

Przewodnik - Wrocławskie standardy dostępności kultury i wydarzeń

Wrocławskie standardy dostępności kultury i wydarzeń

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję