Poradniki

 

Ostatnio dodane

► publikacja - dokument otwiera się w nowym oknie - Poradnik do opisów alternatywnych na stronach internetowych

► publikacja - dokument otwiera się w nowym oknie - nowe Standardy dostępności dla POZ

► Zakładka Dostępność a transport

 

Ustawa o zapewnieniu dostępności - poradniki i interpretacje

► strona otwiera się w nowym oknie Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne w Polsce według stanu na 1 stycznia 2021 roku - przygotowano między innymi w oparciu o wyniki badania zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

strona otwiera się w nowym oknie Wniosek o zapewnienie dostępności - Ministerstwo Sprawiedliwości - Instukcja i formularz wniosku o zapewnienie dostępności opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

► strona otwiera się w nowym oknie Jak złożyć wniosek o zapewnienie dostępności - Instrukcja na gov.pl. 

► strona otwiera się w nowym oknie Jak złożyć skargę na brak dostępności - Instrukcja i formularz przygotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

► strona otwiera się w nowym oknie Plan działania na rzecz poprawy dostępności na przykładzie MFiPR - Przykładowy plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

► strona otwiera się w nowym oknie Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności - Formularz raportu zgodnego z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewnienia dostępności przez każdy podmiot publiczny. 

► strona otwiera się w nowym oknie Jak wypełnić formularz raportu o zapenianiu dostępości? - Krótki filmik instruktażowy jak wypełnić raport oraz inne podstawowe informacje na temat sposobu raportowania o stanie zapewnienia dostępności.  

► dokument otwiera się w nowym oknie Niezbędnik koordynatora - Jest to swego rodzaju "mapa drogowa" dostępności, zawierająca odesłania do innych, bardziej szczegółowych źródeł wiedzy w tym zakresie.  

► dokument otwiera się w nowym oknie Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności? - Poradnik przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną FADO na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Praktyczny poradnik dla urzędów i instytucji, które zostały wymienione w Ustawie mający na celu wsparcie ich w implementacji prawa.

► dokument otwiera się w nowym oknie Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zestaw najczęściej zadawanych pytań dotyczacych stosowania przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z odpowiedziami na nie.

film otwiera się w nowym oknie Film - Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami? - Film prezentuje podstawowe informacje o dostepności, ustawie o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i o koordynatorach dostępności. 

  film otwiera się w nowym oknie Webinairium - O zapisach ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Nagranie webinarium, dotyczące zapisów Ustwy z dnia 19 lipca 2019 r. o zpewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście projektowania uniwersalnego. Zapis webinarium zrealizowano w ramach projektu "Warszawa ma standardy!" finansowanego przez m.st. Warszawa. 

► film otwiera się w nowym oknie Webinairium - Dostęp minimalny architektoniczny a Standardy dostępności dla m.st. Warszawy - Nagranie - Dostęp minimalny architektoniczny (art.6 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) a Standardy dostępności dla m. st. Warszawy. Zapis webinarium zrealizowano w ramach projektu Warszawa ma Standardy finansowanego przez m. st. Warszawa.

► strona otwiera się w nowym oknie Ustawy o dostępności przetłumaczone na Polski Język Migowy Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) przez Polski Związek Głuchych.

 

Dostępność a fundusze z Unii Europejskiej

dokument otwiera się w nowym oknie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 - Załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

dokument otwiera się w nowym oknie Standardy dostępności POZ - Załącznik do ogłoszenia grantowego dla POZ w ramach programu Dostępność Plus.

dokument otwiera się w nowym oknie Standard dostępności szpitali - Załącznik do ogłoszenia grantowego dla szpitali w ramach programu Dostępność Plus.

► dokument otwiera się w nowym oknie Jak pisać o funduszach europejskich - Publikacja jest zbiorem porad, które dotyczą pisania o Funduszach Europejskich. Znajdziesz w niej informacje na temat skutecznej komunikacji i sposobach dotarcia do odbiorcy. 

► dokument otwiera się w nowym oknie Prosto o konkursach Funduszy Europejskich - Poradnik efektywnego pisania - Poradnik daje wskazówki w jaki sposób można uprościć teksty, które powstają na potrzeby konkursów na dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich. 

 

Ewakuacja osób z niepełnospranwością

Dostępność. Bezpieczna ewakuacja - poradnik przygotowany przez Fundację Polska bez Barier.

film otwiera się w nowym oknie Ewakuacja - bezpieczeństwo - krótki film prezentujacy zasady bezpieczeństwa i ewakuacji. Film wykonany z funduszy UE w ramach projektu "Bliżej dostępności" w partnerstwie przez Fundację TUS, Spółdzielnię Socjalną FADO oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 

Dostępność architektoniczna

dokument otwiera się w nowym oknie Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania - Wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. Kompendium wiedzy o dostępności budynków dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

dokument otwiera się w nowym oknie Włącznik - Publikacja przygotowana przez Integrację i Skanska. Poradnik projektowania dostępnego – od tworzenia przyjaznych przestrzeni wspólnych, po szczegółowe parametry przy projektowaniu dla różnych grup użytkowników, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami.

dokument otwiera się w nowym oknie Plany zagospodarownia a projektowanie uniwersalne - Krystyna Solarek Politechnika Warszawska. Trzy wymiary integracji w planowaniu dostępnych miast. Przykłady jak tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z projektowaniem uniwersalnym.

 film otwiera się w nowym oknie Krótki film o schodołazie - Aby zrozumieć, dlaczego schodołaz nie jest dobrym rozwiazaniem wystarczy obejrzeć którki film.

Wyroki sądowe wskazujące, że schodołaz nie jest dobrym rozwiazaniem:

 

Dostępność cyfrowa

dokument otwiera się w nowym oknie Lista Kontrolna dostępności cyfrowej - Zachęcamy do korzystania. Gdyby ktoś miał uwagi, to można wysyłać je na adres dostepnosc.cyfrowa@mc.gov.pl

Standardy dostępności stron WCAG 2.0

dokument otwiera się w nowym oknie Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) - Dokument określający, w jaki sposób uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych. Tłuamczenie przygotowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

dokument otwiera się w nowym oknie 4 zasady dostępności - Standardy WCAG 2.0 w opracowaniu Fudnacji Widzialni.

dokument otwiera się w nowym oknie WCAG 2.0. Podręcznik dobrych praktyk - Podręcznik ze zbiorem dobrych praktyk tworzenia stron WWW autorstwa Artura Marcinkowskiego i Przemysława Marcinkowskiego.

dokument otwiera się w nowym oknie Publikacja Mapa Dostępności - Poradnik tworzenia dostępnego serwisu internetowego zgodnego z WCAG 2.0 przygotowany przez Fundację Widzialni.

dokument otwiera się w nowym oknie Kuźnia Dostępnych Stron - Serwis internetowy. Zbiór publikacji, instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

dokument otwiera się w nowym oknie Poradnik dla redaktorów stron www - Chodź opisz nasz świat - poradnik dla redaktorów stron www.... Poradnik zawierający wyjaśnienia dla wszystkich, którzy umieszczają informacje na stronach internetowych i chcieliby, by te informacje były dostępne dla wszystkich użytkowników. 

dokument otwiera się w nowym oknie Dostępne dokumenty cyfrowe - Ściągawka do poprawy dostępności cyfrowych dokumentów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat) oraz proste narzędzia do oceny i techniki, które pomogą Ci zidentyfikować pewne powszechne problemy z dostępnością stron internetowych.

Standardy dostępności stron WCAG 2.1

dokument otwiera się w nowym oknie Jak spełnić WCAG (Krótki przewodnik) - Konfigurowalny przewodnik po wymaganiach i technikach Wytycznych dostępności treści internetowych przygotowany przez LepszyWeb.pl.

dokument otwiera się w nowym oknie Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1 - Podręcznik przygotowany przez Fundację Widzialni. Dokument zawiera wskazówki dotyczące eksploracji ocenianej strony internetowej, wyboru reprezentatywnych podstron i sposób opracowania raportu końcowego wyników oceny.

dokument otwiera się w nowym oknie Polskie tłumaczenie WCAG 2.1 - Polskie tłumaczenie WCAG 2.1 przygotowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Walidatory pozwalające ocenić podstawową dostępność strony:

  • walidator otwiera się w nowym oknie Walidator Utilitia walidator przygotowany przez Fudnacj Instytut Rozwoju Regionalnego.
  • walidator otwiera się w nowym oknie Walidator Wave anglojęzyczny walidator przygotowany przez Pope Tech.

Deklaracja dostępności

dokument otwiera się w nowym oknie Deklaracja dostępności - Przepisy dotyczące warunków technicznych publikacji oraz struktury dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności".

 generator otwiera się w nowym oknie Generator dostępności strony internetowej - elektoniczny generator deklaracji dostępności strony internetowej opracowany przez Pracownię Dostepności Cyfrowej.

dokument otwiera się w nowym oknie Rejestracja i podstawowa konfiguracja Zoom - Informacje na temat rejestracji i konfiguracji platfomy zoom m.in. pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

dokument otwiera się w nowym oknie Jak wygodnie korzystać z Zoom - Przydatne informacje dla osób niewidomych korzystajacych z platformy zoom.

dokument otwiera się w nowym oknie Dostępność cyfrowa - Poradnik "Dostępność cyfrowa", wydany przez Spółdzielnię Socjąlną Fado.

dokument otwiera się w nowym oknie Informacje na temat korzystania z czytnika ekranu NVDA - Przystępne informacje na temat korzystania z czytnika ekranu NVDA i jego testowania. 

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

dokument otwiera się w nowym oknie Poradnik do opisów alternatywnych na stronach internetowych. Publikacja przygotowana przez Instytut Dostępności Akces Lab.

dokument otwiera się w nowym oknie Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? - Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu. Publikacja przygotowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

dokument otwiera się w nowym oknie Słabosłyszący w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności - Materiał został opracowany przez ekspertów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących na podstawie „GUIDELINES for accessibility. Creating a barrierfree Europe for all hard of hearing citizens”, opublikowanego przez EuropeanFederation of Hard of Hearing People.

 baza otwiera się w nowym oknie Tu możesz - Baza miejsc i wydarzeń z dostępną pętlą indukcyjną. Przygotowana przez Fundację Kultury bez Barier. Baza dla osób korzystających z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych.

dokument otwiera się w nowym oknie "Prosto i kropka"  - Kampania realizowana przez Portal Funduszy Unijnych wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz Pracownią Prostej Polszczyzny z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kampania edukacyjna dla urzędników. Jej celem jest ułatwienie dostępu do Funduszy Europejskich poprzez uproszczenie komunikatów o nich. Dzięki obejrzeniu filmów dowiesz się jak pisać proste pismo i e-mail, proste ogłoszenie czy informację na stronę internetową.

dokument otwiera się w nowym oknie Zasady prostego języka - Prosty język to styl pisania tekstów urzędowych i firmowych, które mają trafić do masowego odbiorcy. Taki sposób pisania zalecają na całym świecie eksperci i zwolennicy idei upraszczania komunikacji publicznej. Poradnik przygotowany przez serwis służby cywilnej.

Narzędzia do analizy i mierzenia zrozumiałosci polskich tekstów:

  • narzędzie otwiera się w nowym oknie Jasnospis - narzędzie do mierzenia zrozumiałości polskich tekstów. Ten program komputerowy pomaga ocenić, czy tekst jest trudny pod względem językowym. Poziom trudności jest mierzony w skali 1-7. Program opracowali, w wersji podstawowej i zaawansowanej, naukowcy z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

  • narzędzie otwiera się w nowym oknie Logios - to aplikacja do analizy języka. Narzędzie bada około 30 cech stylu języka. Cztery supermiary, które wykorzystuje do tego, by zmierzyć przystępność tekstu, to PLI, FOG, MGŁA i DART. 

 

Dostępność a transport

dokument otwiera się w nowym oknie Jak opisać dostępność w projektach transportowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej - Poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów centrum unijnych projektów transportowych

 dokument otwiera się w nowym oknie Pojektowanie uniwersalne w transporcie jest na +

 dokument otwiera się w nowym oknie Przewodnik - Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei

 

Dostępność a kultura

dokument otwiera się w nowym oknie Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności

 

Sprzęt

dokument otwiera się w nowym oknie Kilka słów o wózkach

dokument otwiera się w nowym oknie Panele sterujące w windach i Lista sprawdzająca

dokument otwiera się w nowym oknie Wideotłumacz języka migowego

dokument otwiera się w nowym oknie Tłumacz Migam

dokument otwiera się w nowym oknie Pętla indukcyjna - podstawowe informacje

film otwiera się w nowym oknie Jak pętla indukcyjna zmienia dźwięk słyszany przez osobę korzystającą z apartów słuchowych

dokument otwiera się w nowym oknie Dźwięk słyszany przez osobę słabosłyszącą bez urządzeń pomocniczych oraz ten sam dźwięk słyszany przy zastosowaniu aparatów słychowych oraz pętli indukcyjnej - nagrania znajdują się na dole strony w sekcji "Nagrania obrazujące ubytki słuchu".

film otwiera się w nowym oknie Jak słyszy osoba słabosłysząca z pętlą indukcyjną - reportaż “Pętle indukcyjne - ułatwiające słyszenie”.

 

Pozostałe publikacje

dokument otwiera się w nowym oknie Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

dokument otwiera się w nowym oknie Polityka dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej

dokument otwiera się w nowym oknie Program Dostępność Plus dostępność dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami

dokument otwiera się w nowym oknie Przwodnik - Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei

dokument otwiera się w nowym oknie Wyszukiwarka gabinetów przystosowanych dla pacjentek z niepełnosprawnościami

dokument otwiera się w nowym oknie Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych

dokument otwiera się w nowym oknie Dostosowanie instytucji i usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, problemami zdrowia psychicznego

dokument otwiera się w nowym oknie Dostępność szansą dla biznesu - przewodnik dla firm

dokument otwiera się w nowym oknie Niezbęnik urzędu dostępnego - część 1

dokument otwiera się w nowym oknie Niezbęnik urzędu dostępnego - część 2

dokument otwiera się w nowym oknie Przewodnik - Wrocławskie standardy dostępności kultury i wydarzeń

dokument otwiera się w nowym oknie Wrocławskie standardy dostępności kultury i wydarzeń

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję