Sprawdź, jak to jest...

Czemu doświadczanie sytuacji osób z niepełnosprawnością jest takie ważne? Doświadczenie pomaga zmienić perspektywę.

Zestaw aplikacji, prac domowych, filmów do doświadczania niepełnosprawności

(każdy link otwiera nową stronę):

Niepełnosprawność ruchowa

Zastanawiasz się jak to jest sprawdzać dostępność budynku dla osób poruszających się na wózkach. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Zastanawiasz się jak to jest korzystać ze schodołazu. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

A jak wygląda dzień osoby poruszającej się wózku? Zapraszamy na do obejrzenia filmu obrazującego wyprawę do pracy i próbę wysłania listu.

Symulacja poruszania się na wózku:

  • Wheelchair Simulator VR – poruszanie się na wózku na wesoło. Spróbujcie wykonać powierzane Wam zadania. Gra do pobrania tutaj.

Niepełnosprawność wzroku

Funkify –Disability Simulator – zadanie dla Ciebie! W przeglądarce Google Chrome wpisz Funkify –Disability Simulator lub wklej poniższy link: https://chrome.google.com/webstore/detail/funkify-%E2%80%93-disability-simu/ojcijjdchelkddboickefhnbdpeajdjg. Zainstaluj dodatek i sprawdź jak strony w internecie widzą osoby z różnymi rodzajami niedowidzenia

Jak osoby niewidome przechodzą przez ulicę? Słów kilka o symulatorze – https://echovis.tt.com.pl/echovisStreet. Aplikacja EchoVisStreet do pobrania na Smartfona oraz iPhona – dostępna w Google Play i App Store.

►Jak osoby niedowidzące widzą świat – film obrazujący różne rodzaje niedowidzenia.

Codzienne przemieszczanie się osoby doświadczającej zamglenia widzenia – Jak i co widzi osoba słabowidząca.

Sprawdź na czym polegają różne wady wzroku – Nagrania obrazujące wady wzroku – proszę szukać nagrań na dole strony w sekcji Nagrania obrazujące wadu wzroku.

Niepełnosprawność słuchu

A gdyby to Głusi byli większością…. Zapraszamy na film z napisami oraz w BSL (brytyjskim języku migowym) – Humor Głuchych.

Jak słyszą osoby słabosłyszące? – Jak pętla indukcyjna zmienia dźwięk słyszany przez osobę słabosłyszącą korzystającą z apartów słuchowych

Dźwięk słyszany przez osobę słabosłyszącą bez urządzeń pomocniczych oraz ten sam dźwięk słyszany przy zastosowaniu aparatów słuchowych oraz pętli indukcyjnej– proszę szukać nagrań na dole strony w sekcji Nagrania obrazujące ubytki słuchu.

►Jak słyszy osoba słabosłysząca z pętlą indukcyjną – Reportaż “Pętle indukcyjne – ułatwiające słyszenie”.

►Multimedialny kurs do nauki Polskiego Języka Migowego (PJM) – Link do kursu lub Link do kursu.