Kontakt

Zapraszamy!

Centrum Dostępności Fundacja TUS

Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych 2.14/00164/2023 (poprzedni numer 2.14/0019/2016)

ul. Geodetów 10 lok. 1
02-396 Warszawa
telefon: +48 501 009 857
e-mail: centrumdostepnosci@tus.org.pl

Numer Rachunku Bankowego 89 2030 0045 1110 0000 0398 0450 (BNP PARIBAS)

KRS 0000138121
REGON 010312542
NIP 525-15-69-295