Szara karta podzielona na prostokąty za pomocą białej przerywanej linii. Każdy prostokąt to indywidualna naklejka na kosz na śmieci. Na każdym z nich znajdziemy żółty, wyraźny napis z nazwą odpadu, jego żółty symbol graficzny oraz żółty napis w alfabecie Braille’a: napis bioodpady, symbol liścia jako rośliny, napis bioodpady w alfabecie Braille’a napis papier, symbol prostokąta jako karki papieru, napis papier w alfabecie Braille’a napis szkło, symbol walca jako słoik, napis szkło w alfabecie Braille’a napis plastik, symbol butelki jako plastikowego opakowania, napis plastik w alfabecie Braille’a napis baterie, symbol baterii, napis baterie w alfabecie Braille’a napis zmieszane, symbole walca, trójkąta, koła jako symbole odpadów zmieszanych, napis zmieszane w alfabecie Braille’a dodatkowy pasek z napisem a alfabecie Braille’a nie posiada napisu w druku.

Wyrzucanie śmieci dla wszystkich

Wyrzucanie śmieci jest czynnością tyleż nudną co banalną. Jednak nawet ta prosta czynność może sprawiać  kłopot, jeśli nie jesteśmy w stanie rozróżnić pojemników. A staje się wręcz trudna,  gdy segregujemy śmiecie i chcemy trafić z odpadami do właściwego pojemnika.

Donata Kończyk, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności zorganizowała spotkanie dotyczące  zapewniania dostępności pojemników na śmieci. Była okazja do przedstawienia pomysłów i  dobrych praktyk na temat możliwych i skutecznych rozwiązań oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.  W spotkaniu, poza przedstawicielami i przedstawicielkami   Urzędu Miasta,  wzięły udział osoby ze środowiska osób niewidomych i słabowidzących oraz organizacje pozarządowe zajmujące się dostępnością .

Konkluzją spotkania, które było rozpoczęciem rozmowy o oznakowaniach koszy na śmieci, było zauważenie potrzeby zmiany uchwały Miasta Warszawy dotyczącej oznakowania koszy na śmieci. Poza tym zgodnie ustalono, że warto pracować nad oznaczeniami, które będą wypukłe, kontrastowe, z informacją w alfabecie Braille’a.

Szara karta podzielona na prostokąty za pomocą białej przerywanej linii. Każdy prostokąt to indywidualna naklejka na kosz na śmieci. Na każdym z nich znajdziemy żółty, wyraźny napis z nazwą odpadu, jego żółty symbol graficzny oraz żółty napis w alfabecie Braille’a: napis bioodpady, symbol liścia jako rośliny, napis bioodpady w alfabecie Braille’a napis papier, symbol prostokąta jako karki papieru, napis papier w alfabecie Braille’a napis szkło, symbol walca jako słoik, napis szkło w alfabecie Braille’a napis plastik, symbol butelki jako plastikowego opakowania, napis plastik w alfabecie Braille’a napis baterie, symbol baterii, napis baterie w alfabecie Braille’a napis zmieszane, symbole walca, trójkąta, koła jako symbole odpadów zmieszanych, napis zmieszane w alfabecie Braille’a dodatkowy pasek z napisem a alfabecie Braille’a nie posiada napisu w druku.
Naklejki do opisania pojemników na śmieci.

Na zdjęciu kolorowy znacznik navilens.
Znacznik navilens.

Jako dobrą praktykę do rozważenia wskazano hiszpański system navilens www.navilens.com, który w oparciu o kolorowe kody dostarcza dokładnych nawigacyjnych wskazówek. Wystarczy  kod zeskanować aparatem telefonu komórkowego.  

Dodaj komentarz